HOMEPOST
Opleidingsdetail | Groep IDEWE

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk betreffende de eerste hulp en de vorming van hulpverleners.

Ervaren en bijgeschoolde lesgevers leren de noodzakelijke EHBO-maatregelen aan die men kan toepassen in situaties waarbij eerste hulp volstaat en in afwachting van gespecialiseerde hulpverleners.

Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van 'blended learning'.

Bij inschrijving zijn datum, uren en locatie van de contactdag gekend.

Het verwerven van de eerstehulpkennis via de online modules duurt in totaal en gemiddeld 6 uur; dit kan op verschillende momenten naar keuze gebeuren.

Cursisten de online modules hebben doorgenomen, deelnemen aan de contactdag en slagen in de competentie-evaluatie ontvangen het erkend 'getuigschrift van hulpverlener'.

De basisopleiding is de start van het vormingstraject van de hulpverlener die nadien jaarlijks verplicht deelneemt aan een halve dag bijscholing waarin eerstehulpsituaties verder worden uitgediept en EHBO-technieken opnieuw worden ingeoefend.

No Replies Yet